• Str. Tudor Vladimirescu nr 16, Cluj-Napoca, România

Transisud a implementat o serie de concepţii tehnice bazate pe servicii similare şi de succes ale unor firme de profil din Europa.

Desigur nu era posibil serviciile privind activitatea de service în garanţie sau la solicitare, fără o banca solidă de piese de schimb şi consumabile pentru bună funcţionare a echipamentelor de sudare şi debitare.

În cazul echipamentelor de sudare şi debitare, prin piese de schimb înţelegem acele componente sau părţi ale acestora, care în procesul de lucru suferă o uzare normală (în timp) sau o deteriorare accidentală.
Consumabilele sunt piese de uzură curentă, schimbate periodic, la termene în general cunoscute şi/sau recomandate , a căror parametri influenţează în mod evident bună funcţionare a echipamentelor şi desigur calitatea finală a sudurii sau tăieturii.

Consumabile

O diversitate de sute de repere pe stoc şi alte sute în bănci de date, asta înseamnă consumabilele pentru sudare.

Observaţie :
În multe cazuri unii beneficiari confundă greşit, consumabilele pentru sudare cu materialele de adaos la sudare !

Categorii de consumabile :

  • Pentru sudarea manuală cu electrod învelit
  • Pentru sudarea MIG/MAG
  • Pentru sudarea WIG
  • Pentru sudarea Oxigaz
  • Pentru tăierea cu plasmă
  • Pentru tăierea oxigaz manuală sau cu maşină

Mod de comercializare :

  • Produse aflate în stoc
  • Repere şi consumabile la comandă

Accesorii

Accesorii în domeniul sudării sunt definite materialele, sculele şi instrumentele care ajută sudorul în procesul de producţie pentru mărirea productivităţii, confortul de operare sauautocontrolul imediat.

Piese de schimb

Gama largă de echipamente de sudare şi debitare pe care firma Transisud o poate pune la dispoziţia clienţilor săi a impus existenţa unui depozit, niciodată suficient , de piese de schimb.

Colaborăm cu producători sau reprezentanţi ai acestora în România, cu depozite de materiale electronice şi electrice, dispunem de cărţi tehnice şi cataloage pentru cele mai multedintre situaţiile cu care ne confruntăm, astfel încât satisfacem cerinţele din acest sector.

Pentru echipamentele de sudare şi debitare comercializate de Transisud, s-a conturat în timp necesitatea unui stoc tampon de componente şi piese de schimb: