SERVICIILE OFERITE

Laboratorul de încercări mecanice efectueaza:

 • Încercarea la tracțiune (la temperatura ambiantă)
 • Încercarea la încovoiere prin șoc
 • Încercarea de îndoire
 • Încercarea de rupere
 • Încercarea de duritate Vickers
 • Examinarea macroscopică și microscopică a îmbinărilor sudate

CONSIDERENTE GENERALE

Începând cu data de 1 iulie 2011, odată cu încheierea măsuratorilor metrologice și obținerea certificatelor de etalonare pentru aparatura din laboratoarele Transisud, Laboratorul de încercări mecanice este în masură să ofere clienților și partenerilor noștri o categorie nouă de servicii, respectiv încercări mecanice și analize metalografice pe probe prelevate fie de către beneficiar fie de către noi din eșantioanele de produs solicitate de către beneficiar.

Întreaga activitate din cadrul laboratoarelor se desfășoara după MANUALUL CALITĂȚII, elaborat în conformitate cu SR EN ISO 17025-2005. Toate standardele și procedurile la care face referire manualul, au fost actualizate și puse în concordanță cu cele mai noi norme europene în vigoare, urmând a fi reactualizate ori de câte ori va fi cazul.

 • Microscop Neophot-2
 • Aparat pentru determinarea durității Vickers-Brinell
 • Aparat pentu determinarea durității Rockwell
 • Mașină de șlefuit-lustruit
 • Aparat pentru atacul electrolitic al suprafețelor
 • Ciocan tip pendul Charpy
 • Mașina de încercat la tracțiune-compresiune
 • Mașina pentru răcit probe
 • Mașina de debitat cu panglică
 • Echipament pentru debitat probe metalografice
 • Freză universală
 • Strung paralel
 • Mașina pentru rectificare plană
Aprovizionarea cu materii prime și materiale se face pe baza necesarului de materiale întocmit de șeful de laborator și aprobat de directorul general. Recepția și depozitarea materialelor aprovizionate se face în spațiile amenajate în acest scop.

Laboratorul de încercări mecanice trebuie să se asigure că mijloacele de măsurare, piesele de schimb și materialele aprovizionate care afectează calitatea încercărilor nu sunt utilizate înainte de a fi inspectate. Laboratorul evaluează furnizorii de materiale consumabile și servicii care afectează calitatea încercărilor și păstrează înregistrările acestor evaluări și lista furnizorilor aprobați.

Laboratorul de încercări mecanice colaborează cu clienții sau cu reprezentanții acestora pentru clarificarea cerințelor lor. Laboratorul stă la dispoziția clienților și dă explicațiile necesare în vederea lămuririi clienților asupra performanțelor laboratorului, asigură accesul rezonabil al clientului în zonele relevante.

Comunicarea cu clientul se menține pe tot parcursul lucrării și îl înformează asupra unor eventuale întârzieri sau abateri. Feedback-ul obținut de la clienți este folosit și analizat în scopul îmbunătățirii sistemului de management și a activității de încercări.

Tratarea reclamațiilor asupra rezultatelor încercărilor, făcute de beneficiar, prezintă o importanță deosebită pentru corectarea unor deficiențe, creșterea încrederii clienților în capacitatea tehnică și organizatorică a Laboratorul și este descrisă și în PS-05.

Când se primește o reclamație de la un client aceasta se înregistrează mai întâi în registrul de reclamații, apoi se analizează temeinicia reclamației, se verifică buna funcțioanare a aparatului cu care s-a realizat încercarea, registrele cu rezultatele încercării și se pun la dispoziția reclamantului valorile rezultatelor încercării reclamate (asigurând confidențialitatea restului încercărilor). Se prelevează probe (un număr dublu) din reperul (contraproba) aflată în litigiu și se execută încercarea în prezența reclamantului și a șefului de laborator. Dacă rezultatele obținute sunt identice cu cele reclamate, atunci reclamația depusă de client nu are temei. Dacă rezultatele sunt diferite față de cele date anterior clientului, se elibereză buletin de încercare cu valorile obținute. În urma unor astfel de situații se vor întreprinde acțiuni corective/preventive ca pe viitor să se evite apariția de noi reclamații.