Prin specificul activităţilor Transisud, s-ar putea spune că toate sectoarele de lucru , în perioadele de curs sudori , sunt ateliere didactice. Experienţă de pînă acum ne-a demonstrat dorinţa de cunoaştere a tot ceea ce înseamnă sudare şi debitare a acelora care se pregătesc aici: atelierul de reparaţii electrice şi electronice; standul specializat de reparat pistolete pentru sudare şi debitare; sectorul specializat de sudare a aluminiului; atelierul de metalizare, etc. Desigur că întreg personalul Transisud este avizat pentru a fi deschis dialogului cu cursanţii.

Sala de curs sudori

 • Este organizată pe sistem “masă rotundă”
 • Expozitoare probe
 • Expozitoare show-room echipamente, etc
 • Calculator destinat, Proiector , DVD , Ecran plasmă, Tablă clasică

Documentatie

 • Curs sudori propriu, ediţie în format electronic şi tipărit. Cursul este avizat de ISCIR
 • Biblioteca proprie, arhivă cărţi tehnice
 • Colecţie complectă de standarde şi norme în domeniu
 • Calculator destinat în bibliotecă, acces internet
 • Posibilităţi de tipărire/copiere pe CD, etc.

Materiale de promovare

 • Pliante tehnice în domeniu
 • Panoplii cu diferite informaţii
 • Expozitoare

Atelier şcoală

 • Atelierul pentru curs sudori
 • Zona de pregătire probe
 • Masă rotundă
 • Vestiarul

Atelierul şcoală este pentru cursanţii noştri un loc model de pregătire practică .În prezenţa instructorilor fiecare moment, de la cel lucrativ , la pauzele de cafea şi discuţiile la tablă didactică este folosit la maxim. Activităţile dinatelierul şcoală pot fi urmărite on line de beneficiarii noştri , prin accesul la camerele video amplasate aici.

Transisud deţine echipamente, tehnici operaţionale şi tehnologii pentru următoarele procedee de sudare şi debitare sau tehnici conexe:

 • Sudarea manuală cu electrod învelit,
 • Sudare WIG,
 • Sudare MIG/MAG
 • Sudare manuală oxiacetilenică
 • Sudare sub strat de flux
 • Brazare, lipire moale
 • Îndreptare cu flacăra
 • Debitare manuală oxigaz
 • Debitare mecanizată destinată
 • Debitare maşină CNC
 • Debitare manuală cu plasmă arc-aer
 • Craituire arc-aer
 • Metalizare arc-aer, procedeu mecanizat

Pentru firmele interesate , căt şi pentru persoanele fizice care doresc să urmeze cursurile de iniţiere în meseria de sudor, sau cele de perfecţionare într-o anumită tehnică de sudare, şi care vin dintr-o altă localitate, firma noastră asigura condiţii de cazare mai mult decât acceptabile, în spaţiile sociale disponibile.

Pentru grupuri de până la 12 persoane punem la dispoziţie spaţii de cazare, de pregătire şi servire a mesei, că şi de petrecere a timpului liber după orele de program, în condiţii de confort deosebit.

Cursanţii au acces la cărţi şi documentaţie tehnică de specialitate în orele de după programul normal de lucru, pentru a-şi completă cunoştinţele teoretice dobândite la curs.

De asemenea se pot conecta la rețeaua de internet a firmei pentru situaţiile în care au nevoie de un eventual schimb de mesaje sau pentru a accesa domenii de interes pentru ei.

Instructorii sudori au o bună experienţă profesională , fiecare specializat pe cîteva tehnici de sudare-debitare:

Observaţii:

 • Inginerii sudori au bune deprinderi practice pe majoritatea tehnicilor de sudare şi debitare din Transisud, fiind adesea folosiţi ca instructori
 • Electromecanic, electronişti, lăcătuş au bune cunoştinţe de sudare şi debitare.

Mihalik Zoltan (Instructor principal}

 • Specializat în procedeele de sudare cu arc electric are cîteva diplome de recunoaştere naţională
 • Sudarea manuală cu electrod învelit,
 • Sudare WIG,
 • Sudare MIG/MAG
 • Sudare manuală oxiacetilenică
 • Brazare, lipire moale
 • Îndreptare cu flacăra
 • Debitare manuală cu plasmă arc-aer
 • Craituire arc-aer

Codrea Dumitru – Sudor , recunoaştere naţională MIG/MAG ( loc II pe ţară ASR 2009 )

 • Sudarea manuală cu electrod învelit,
 • Sudare WIG,
 • Sudare MIG/MAG
 • Debitare manuală cu plasmă arc-aer
 • Craituire arc-aer
 • Metalizare arc-aer, procedeu mecanizat

Toma Corneliu – Inginer, completează paleta de instruire pentru următoarele tehnici:

 • Debitare mecanizată destinată
 • Debitare-programare maşină CNC
 • Competenţe practice bune pentru:
 • Sudarea manuală cu electrod învelit,
 • Sudare WIG,
 • Sudare MIG/MAG
 • Îndreptare cu flacăra
 • Debitare manuală oxigaz
 • Debitare manuală cu plasmă arc-aer
 • Craituire arc-aer

Carciu Marian-Inginer

 • Metalizare arc-aer, procedeu mecanizat
 • Sudare sub strat de flux
 • Craituire arc-aer
 • Debitare manuală cu plasmă arc-aer
 • Îndreptare cu flacăra
 • Competenţe practice bune pentru:
 • Sudarea manuală cu electrod învelit,
 • Sudare WIG,
 • Sudare MIG/MAG
 • Debitare manuală oxigaz

Pestean Adrian-Tehnician electromecanic, bune cunoştinţe în operarea cu urmtoarele tehnici:

 • Brazare, lipire moale
 • Debitare mecanizată destinată
 • Sudare WIG,
 • Sudare manuală oxiacetilenică
 • Îndreptare cu flacăra
 • Debitare manuală cu plasmă arc-aer
 • Autorizaţie AJOFM ca Furnizor de formare profesională în meseria de sudor
 • Autorizaţie CNFPA ca Centru de Evaluare
 • Agrementare SGS ca şi colaborator zonal pe probleme de sudare
 • Membru persoană juridică al Asociaţiei de Sudură din România
 • Colaborator ISIM pentru diferite programe de pregătire profesională