Service specializat

CONSIDERENTE GENERALE

Sectorul de service a fost primul care s-a dezvoltat în cadrul Transisud, ulterior, o dată cu lărgirea sferei de activităţi a firmei, urmând şi celelalte domenii de activitate.

Ne-am propus de la început să dezvoltăm service pentru orice tip de echipament de sudare şi debitare şi desigur că, în cel mai scurt timp, s-a impus colaborarea cu firme furnizoare de piese de schimb, raparații şi componente electronice, colaborare pe care am dezvoltat-o permanent.

PRINCIPII DE FUNCŢIONARE

 • Existenţa unui personal specializat
 • Atelier dotat corespunzător
 • Truse de scule specializate
 • Magazie de piese de schimb şi reparaţii
 • Maşini utilitare pentru intervenţie rapidă
Service contractual

Prin programele de service contractual Transisud preia, conform contractelor încheiate, sarcina de mentenanţă completă a parcului de echipamente de sudare şi debitare.

Procedura contractuală este în general diferită, funcţie de cerinţele Beneficiarilor:

 • Deplasarea echipei mobile de service la sediul Beneficiarului
 • Operaţii de servisare direct la locul de muncă
 • În cazul echipamentelor cu probleme majore, preluarea acestora şi repararea la sediul Transisud, returnare;
 • Repararea perifericelor pentru echipamente: derulatoare, pistolete, pompe de răcire, etc
 • Aprovizionarea , prin echipa service, cu piese de schimb , consumabile, materiale de adaos, etc
Service la cerere

Prin serviciul logistic specializat sunt preluate echipamentele de sudare – debitare aduse la reparaţie – verificare, fiind programate în sectorul service. Procedura este următoarea:

Etapa 1. Preluare, curăţare, constatare defect, transmitere către beneficiar a antedevizului de reparaţie.
Etapa 2. Reparaţia propriu zisă
Etapa 3. Probe de funcţionare, livrarea echipamentelor

SERVICIILE OFERITE

Laboratorul de încercări mecanice efectueaza:

 • Încercarea la tracțiune (la temperatura ambiantă)
 • Încercarea la încovoiere prin șoc
 • Încercarea de îndoire
 • Încercarea de rupere
 • Încercarea de duritate Vickers
 • Examinarea macroscopică și microscopică a îmbinărilor sudate

CONSIDERENTE GENERALE

Începând cu data de 1 iulie 2011, odată cu încheierea măsuratorilor metrologice și obținerea certificatelor de etalonare pentru aparatura din laboratoarele Transisud, Laboratorul de încercări mecanice este în masură să ofere clienților și partenerilor noștri o categorie nouă de servicii, respectiv încercări mecanice și analize metalografice pe probe prelevate fie de către beneficiar fie de către noi din eșantioanele de produs solicitate de către beneficiar.

Întreaga activitate din cadrul laboratoarelor se desfășoara după MANUALUL CALITĂȚII, elaborat în conformitate cu SR EN ISO 17025-2005. Toate standardele și procedurile la care face referire manualul, au fost actualizate și puse în concordanță cu cele mai noi norme europene în vigoare, urmând a fi reactualizate ori de câte ori va fi cazul.

 • Microscop Neophot-2
 • Aparat pentru determinarea durității Vickers-Brinell
 • Aparat pentu determinarea durității Rockwell
 • Mașină de șlefuit-lustruit
 • Aparat pentru atacul electrolitic al suprafețelor
 • Ciocan tip pendul Charpy
 • Mașina de încercat la tracțiune-compresiune
 • Mașina pentru răcit probe
 • Mașina de debitat cu panglică
 • Echipament pentru debitat probe metalografice
 • Freză universală
 • Strung paralel
 • Mașina pentru rectificare plană
Aprovizionarea cu materii prime și materiale se face pe baza necesarului de materiale întocmit de șeful de laborator și aprobat de directorul general. Recepția și depozitarea materialelor aprovizionate se face în spațiile amenajate în acest scop.

Laboratorul de încercări mecanice trebuie să se asigure că mijloacele de măsurare, piesele de schimb și materialele aprovizionate care afectează calitatea încercărilor nu sunt utilizate înainte de a fi inspectate. Laboratorul evaluează furnizorii de materiale consumabile și servicii care afectează calitatea încercărilor și păstrează înregistrările acestor evaluări și lista furnizorilor aprobați.

Laboratorul de încercări mecanice colaborează cu clienții sau cu reprezentanții acestora pentru clarificarea cerințelor lor. Laboratorul stă la dispoziția clienților și dă explicațiile necesare în vederea lămuririi clienților asupra performanțelor laboratorului, asigură accesul rezonabil al clientului în zonele relevante.

Comunicarea cu clientul se menține pe tot parcursul lucrării și îl înformează asupra unor eventuale întârzieri sau abateri. Feedback-ul obținut de la clienți este folosit și analizat în scopul îmbunătățirii sistemului de management și a activității de încercări.

Tratarea reclamațiilor asupra rezultatelor încercărilor, făcute de beneficiar, prezintă o importanță deosebită pentru corectarea unor deficiențe, creșterea încrederii clienților în capacitatea tehnică și organizatorică a Laboratorul și este descrisă și în PS-05.

Când se primește o reclamație de la un client aceasta se înregistrează mai întâi în registrul de reclamații, apoi se analizează temeinicia reclamației, se verifică buna funcțioanare a aparatului cu care s-a realizat încercarea, registrele cu rezultatele încercării și se pun la dispoziția reclamantului valorile rezultatelor încercării reclamate (asigurând confidențialitatea restului încercărilor). Se prelevează probe (un număr dublu) din reperul (contraproba) aflată în litigiu și se execută încercarea în prezența reclamantului și a șefului de laborator. Dacă rezultatele obținute sunt identice cu cele reclamate, atunci reclamația depusă de client nu are temei. Dacă rezultatele sunt diferite față de cele date anterior clientului, se elibereză buletin de încercare cu valorile obținute. În urma unor astfel de situații se vor întreprinde acțiuni corective/preventive ca pe viitor să se evite apariția de noi reclamații.

Lucrări de specialitate

REPARAȚII PRIN SUDARE, LUCRĂRI SPECIALE

Executăm cu succes reparaţii prin sudură pentru o largă gama de domenii şi produse industriale :

 • în domeniul auto : jante din aliaje de aluminiu, blocuri motoare, galerii de evacuare, suporţi,
 • structuri diverse de carosare, etc.
 • fusuri uzate în vederea readucerii la cota de rulment
 • încărcări dure pe diverse suprafeţe
 • placare cu inox prin sudare
 • diverse piese turnate
 • subansamble şi componente de maşini-unelte şi echipamente industriale
 • în domeniul utilajelor terasiere : cupe de excavator, diverse piese componente ale acestora, etc

METALIZARE

Atelierul de metalizare este specializat pentru încărcarea prin pulverizare arc-aer a tamburilor supuşi acţiunilor de uzură prin frecare.

Pentru a veni în întâmpinarea clienţilor noştri şi pentru îmbunătăţirea parametrilor şi calităţii operaţiei de metalizare, firma a achiziţionat o instalaţie de metalizare nouă cu caracteristici mult îmbunătăţite, instalaţie care a şi fost pusă în funcţiune.

În domeniul metalizării, Transisud îşi propune să dezvolte în viitorul apropiat şi alte tehnici.

Închirieri Echipamente

CONSIDERENTE GENERALE

Transisud oferă spre închiriere aparate de sudare şi debitare de orice tip şi putere. În baza principiilor expuse mai jos, se asigură la cererea clientului, întreaga furnitură necesară operării cu aceste echipamente, de la consumabilele necesare pâna la materialele de adaos, astfel încât clientul să primească spre utilizare echipamentul “gata de lucru”.

DATE PRELIMINARE

Consilierea Beneficiarului şi explicaţii privind procedura de Închiriere aparate de sudare şi debitare:

 • Recomandarea echipamentului potrivit;
 • Stabilirea perioadei de închiriere;
 • Cunoaşterea echipamentului de către utilizator;
 • Punerea în funcţiune la sediul beneficiarului;
 • Condiţii de predare şi recepţie a echipamentului prevăzute în contract.
Considerente contractuale
 • Se face la sediul TRS sau , dacă se convine contractual, la sediul Beneficiarului numai în urmă probelor de bună funcţionare şi semnarea documentelor aferente
 • Beneficiarul are obligaţia de a trimite personal specializat in vederea efectuării probelor de predare –primire
 • În cazul în care Beneficiarul nu trimite personal calificat pentru testarea echipamentelor închiriate, Transisud nu îşi asumă reclamaţiile privind eventualele probleme ( necunoaşterea operării cu echipamentul, nu corespunde tehnic, etc)

Tarifele practicate sunt negociate punctual, funcţie de :

 • tipul echipamentelor, accesorii
 • numărul de echipamente
 • perioada de închiriere

Echipamentele vor fi garantate :

 • La livrare, Beneficiarul va asigura furnizorul cu instrumente bancare ( BO sau filă CEC), la valoarea de inventar al echipamentelor închiriate, scadente la dată de returnare a acestora;
 • Utilizatorul va anunţă scris problemele tehnice de defectare sau funcţionare necorespunzătoare
 • După caz, echipamentul reclamat poate fi returnat şi , la solicitarea beneficarului ,TRS poate pune la dispoziţie un alt echipament sau întrerupe relaţia contractuală aferentă echipamentului reclamat.
 • Defectele a căror cauza se consideră a fi datorate utilizării necorespunzătoare ( deteriorarea fizică , etc) se imputa beneficiarului

Aici puteţi descarcă formularul de contract în format Pdf.

Contract închiriere Model 1

Contract închiriere Model 2

Echipamente pentru sudare

Oferim clienților noștri spre închiriere o gamă largă de echipamente, în stare “gata de lucru” în funcție de aplicațiile practice dorite.

WEMI ELECTRONIC SISTEM 600
Miller Deltaweld 402
FOR-MIG 180/210
EWM thyristor MIG 400S
U250
ESAB LAH 500
Messer Picotig 160 HF
Cloos GLW 400 TS
ESS 220 TG
EURO-WIG 220 TG
EWM TRITON 400
FRONIUS TRANSTIG 2600
WECO DISCOVERY 150TP
FRONIUS TPS2700

Transpocket 1500 Standard
Transpocket 2000 Standard
STEL INVERTER 162H
ESAB Caddy Professional 250
THMIG630
Tractoraș sudare autodeplasabil

Echipamente pentru debitare

Transisud Grup oferă spre închiriere o gamă largă de echipamente , fie pentru debitarea cu plasmă , fie pentru debitare oxiacetilenică.

GHG PS 30
GARCUT 50E
PLASMA LINCOLN EX 60
PLASMA PC 140
Truse de ( sudare ) debitare oxigaz ( după caz și butelii de gaze)
Instalație de tăiere pentru crăițuire arc-aer
Tractoraș debitare autodeplasabil
 • echipamente de protecție;
 • cabluri și furtune;
 • reductoare de gaze;
 • butelii de gaze

Etalonare și calibrare

Considerente generale

Operatia de etalonare şi calibrare surselor de curent pentru sudare are sens numai în cazul unei întrețineri corespunzătoare a aparatelor.

Această implică, pe lângă verificările propriu-zise, efectuarea următoarelor operaţii :

 • montajul integral;
 • ecranarea completă;
 • depistarea eventualelor avarii mecanice;
 • strângerea tuturor racordurilor de contact şi a suruburilor de fixare

Operaţiile şi verificările se vor executa în conformitate cu procedura proprie Transisud, TS-PO-EVV, cu respectarea normelor şi directivelor în vigoare: SR EN ISO 17662 : 2005 ; DVS 3009 : 1997

Procedura de etalonare se va pune în concordanţă cu grupele de aparate : ŞME, WIG, MIG/MAG, etc. Transisud SRL este agreată în vederea executării acestui tip de verificări de către TÜV-SÜD Industrie Service .

Consultanță de specialitate

Recomandarea de echipamente potrivite scopului lucrativ al clienţilor noştri, este unul dintre principiile pe care le aplicăm cu succes în relaţiile noastre cu partenerii.

Un avantaj client, pot fi demonstraţiile concrete de sudare sau de tăiere cu instalaţiile existente în show-room şi/sau pentru configuraţii complexe, probe cu instalaţiile în funcţiune aflate la clienţii care au deja în dotare aceste tehnici.

În toate aceste situaţii, specialiştii Transisud oferă sprijinul şi asistenţă necesară, iar dacă este cazul, se pot conveni de comun acord cu beneficiarii, programe de pregătire a personalului operator, potrivit echipamentelor şi tehnologiilor utilizate de către aceştia.

În acelaşi mod se pot conveni şi contracte de consultanţă şi service, un sistem deja agreat de o parte a clienţilor noştri şi care şi-a dovedit pe deplin eficientă.

Recomandarea de echipamente potrivite scopului lucrativ al clienţilor noştri, este unul dintre principiile pe care le aplicăm cu succes în relaţiile noastre cu partenerii.

Suntem preocupaţi permanent nu numai de îmbunătăţirea condiţiilor de şcolarizare a viitorilor sudori, de asigurarea unor condiţii de muncă atractive, dar şi de introducerea unor noi tehnici şi procedee în domeniul sudării şi debitării, cum ar fi :

Dezvoltarea unor noi tehnologii de sudare şi debitare

 • Sudarea conductelor de polietilenă, în colaborare cu alţi parteneri
 • Debitarea laser, în colaborare
 • Sudarea tablelor şi ţevilor zincate, doctorat Toma Corneliu, etc.
 • Achiziţionarea (cel puţin în parteneriat ) a unui echipament computer simulator pentru
 • învăţarea operării la sudare
  Modernizarea şi extinderea domeniului pentru atelierul de metalizare
 • Implementarea unor noi procedee de metalizare
 • Am şi demarat acest proces, prin achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unei noi instalaţii de metalizare, cu caracteristici funcţionale mult îmbunătăţite, menită să aducă un plus de calitate acestei operaţii.

Prin specialiştii săi, Transisud Grup asigura la solicitareă clientului, consultanţă tehnică de specialitate căt şi supervizarea unor procese tehnologice .

În cele mai multe situaţii,mai ales la implementarea unor tehnici noi de debitare , clienţii noştri apelează la serviciile Transisud Grup pentru programe de pregătire în vederea utilizării acestora.

Pentru clienţii care comercializează echipamentele prin firma noastră aceste programe sunt incluse în preţul de vânzare al acestora.

Asistenţă tehnică în procesul de producţie, în urmă implementării tehnicilor noi de debitare este un sector cu care firma a avut succes.

Calificare (omologare) proceduri sudare EN ISO 15614-1,2 / ASME Sect.IX
Certificare (autorizare) sudori EN ISO 9606-1,2 / ASME Sect.IX
Certificare (autorizare) operatori sudori EN ISO 14732 / ASME Sect.IX
Calificare proceduri sudare şi certificare sudori oţel beton EN ISO 17660
Consultanţă omologare proceduri şi autorizare sudori conform prescripţii ISCIR

În calitate de firma colaboratoare specializată, Oxytech Services asigura punerea în funcţiune a unor echipamente complexe , precum şi consultanţă tehnică necesară bunei funcţionari a acestora :

 • Oxytech Services – specializată pe probleme tehnice: montaje, intervenţii CNC, reparaţii şi training
Consultanţă certificare firmă EN ISO 3834, EN 1090, EN 15085