Dezvoltarea în România a sectorului de construcții metalice sudate a presupus următoarele;

 • Tehnici şi tehnologii moderne de sudare şi debitare
 • Echipamente cu un grad înalt de productivitate
 • Maşini de debitat în configuraţii complexe
 • Automatizări în domeniul sudării şi debitării, etc

În acest sens perfecţionarea (specializarea ) personalului de deservire a apărut că o necesitate. În foarte multe situaţii întîlnite , ignorarea acestei probleme a condus la pierderi mari pentru firme.

Scoala de sudori Transisud a abordat următoarele domenii:

Perfecţionarea pentru un alt procedeu de sudare sau debitare

Sudori cu electrod învelit (MMA) …..sudori MIG/MAG

Operator tăiere manual oxigaz…….operator tăiere cu plasmă arc-aer sau operatori pe maşină de debitat CNC
Sudor WIG…..Sudor WIG pe procedee orbitale

Observaţie: În toate cazurile întîlnite nici un sudor nu este profesional specializat multiproces. De aceea numele de sudor în România are un caracter generic. Este o mare difrenta între un “ Sudor WIG “ şi un “Sudor MIG/MAG”, aproape nu au nimic în comun cele două tehnici. La fel “Operatorul pentru debitare oxigaz” are foarte puţine competenţe comune cu “ sudorul oxiacetilenic “ şi deloc cu “ Operator debitare plasmă arc-aer”

Ridicarea nivelului profesional în vederea autorizării ca sudor

Normele europene în domeniu ( EN287/EN15614) că şi cele particularizate ale ISCIR ( CR7/CR9) care reglementează folosirea de sudori autorizaţi şi de proceduri de sudare omologate impun testări care pot să ajungă la un înalt grad de dificultate , funcţie de categoria de calificare solicitată.

În general, firmele care lucrează sub incidenţa acestor norme întîmpină următoarele probleme:

 • Desemnarea Responsabilului Tehnic cu Sudură se va face din rîndul specialiştilor sau în lipsa acestora a persoanelor care să deţină cunoştinţe bune în domeniu;
 • Lipsa specialiştilor interni şi necunoaşterea normelor amintite conduce la alegerea greşită a grupelor de calificare necesare şi implicit la costuri;
 • Alegerea şi pretestarea sudorilor în vederea autorizării presupune exersarea tehnicilor de sudare care vor fi autorizate în condiţiile grupei alese, astfel încît la dată de examinare sudorul să fie capabil să execute corect proba. Repetarea acestor probe înseamnă deasemenea costuri.
 • Cursuri de specializare ISCIR

Conform prescripţiilor tehnice CR 7 privind autorizarea sudorilor care lucrează sub incidenţa ISCIR, normă prevede că sudorii calificaţi prin cursuri de polificare şi care vor fiexaminaţi în vederea autorizării şi omologării de procedee de sudare vor trebui să urmeze un curs de specializare cu o programa bine stabilită ( ~112 ore) şi să susţină examenul de specializare anterior celui de autorizare.

Transisud este agreat ISCIR pentru organizarea de astfel de cursuri avînd autorizat un Formator ISCIR . Aceste cursuri se desfăşoară sub tutela strictă a ISCIR.

Schimbarea profilului de fabricaţie al unei firme

În multe situaţii firmele îşi schimbă profilul de fabricaţie ( genul de produse) şi abordează produse noi care presupun alte tehnologii de sudare, uneori chiar pe acelaşi procedeu. Experienţă practică arată că în cele mai multe situaţii sudorii se adaptează greu sau sudează la calitate neacceptată, sau uneori tehnică de sudare este depăşită din punct de vedere al parametrilor.

Date fiind cele arătate mai sus este recomandat că firma să–şi organizeze pregătirea de fabricaţie şi pe acest domeniu prin perfecţionarea sudorilor pe plăci de proba nu pe produs.

În concluzie:

Transisud se adresează partenerilor avînd aceste probleme, cu programe de perfecţionare complet destinate scopului, cu informaţii tehnologice concrete, cu documentaţie specifică . “Ziua porţilor deschise” , (din nou un model împrumutat) este modul cel mai simplu de a cunoaşte şi informa beneficiarii serviciilor noastre asupra a ceea ce se doreşte în domeniul sudării şi debitării.

Centru de evaluare

Transisud este autorizat ca Centru de Evaluare pentru meseria de sudor din anul 2006.Examinarea se adresează acelor categorii de persoane care stăpînesc practic şi teoretic un anume procedeu de sudare, şi nu au calificare de sudor.Examinarea directă presupune trei condiţii:

 • Persoană de examinat declara că deţine suficiente cunoştinţe teoretice şi practice în domeniu şi solicită evaluarea directă;
 • Firma unde este angajat, prin personalul tehnic de specialitate , declara că această persoană a dobîndit cunoştinţe în domeniul sudării pe cai non-formale;
 • O comisie de doi evaluatori examinează competenţele profesionale în domeniu, pe baza instrumentelor proprii de evaluare şi confirmă acest fapt prin “CERTIFICATUL DE COMPETENŢE PROFESIONALE”

Pachetul legislativ

Procedura are la baza următorul pachet legislativ:

 • Ordonanţă Guvernului 129/2000, art 32
 • Ordin 4543/468/2004, evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte cai decît cele formale completată cu Ordin nr 3329/81/2005
 • Standardul ocupaţional pentru meseria de sudor
 • Examenul se desfăşoară în prezenţa a doi evaluatori atestaţi, desemnaţi de Centru de evaluare, la o dată şi locaţie stabilită. Examenul se desfăşoară pe parcursul unei zile.

Diploma de sudor

În urma examenului admis:

 • Persoana examinată este declarată sudor şi primeşte Certificat de Competenţe Profesionale, adică diplomă sudor , recunoscută naţional şi internaţional. (Diplomă are valoarea unei diplome de policalificare).
 • În vederea autorizării ulterioare ,Certificatul de Competenţe Profesionale este recunoscut de toate Organismele de Verificare ( TUV, SGS, SLV, ISCIR, etc)
 • ISCIR recunoaşte această diplomă şi că document de specializare , conform PT CR 7/2004 , adică sudorii care au absolvit evaluarea pot intră direct, fără alte cursuri , în programul de autorizarea sub acest Organism de Verificare

Cursuri şcoala de sudori

În colaborare cu PROSUD MC, Transisud organizează cursuri :

 • de specializare sudori
 • programe de instruire în vederea atestării ISCIR pentru modul RTS

Cursurile de formare profesională sunt acţiuni cu durata de 120 de ore, din care 80 ore de pregătire practică şi 40 ore de pregătire teoretică.

şcoala de sudori se organizează sub tutela ISCIR si CNFPA, Prosud avand cursuri avizate pe domeniile:

 • Sudor Manual Cu Arc Electric
 • Sudor Manual Cu Flacãrã Oxiacetilenicã
 • Sudor Cu Arc Electric În Mediu De Gaz Protector Cu Electrod Nefuzibil
 • Sudor Cu Arc Electric În Mediu De Gaz Protector/Activ Cu Electrod Fuzibil
 • Operator Sudare Ţevi Şi Fitinguri Din Polietilenã De Înaltã Densitate.

De asemenea, societatea este autorizatã şi pentru desfãşurarea cursurilor de Responsabil Tehnic cu Sudura în vederea obţinerii atestatului ISCIR de RTS conform ordinului 165/2011

Capacitatea de şcolarizare este de 12 persoane.

Absolvenţii acestui curs vor primi Diplomă de sudor.

Autorizare si omologare

De multe ori într-o confuzie de termeni , “Calificarea sudorilor şi a procedurilor de sudare” este corect şi bine înţeleasă şi folosind “ Omologarea de procedee de sudare şiautorizarea sudorilor” şi mai puţin complet dar frecvent spus “ Sudori cu poanson”

Oricum i-am spune Calificarea sudorilor şi a procedurilor omologate este specifică firmelor care execută produse sau lucrări sub incidenţa unor Organisme de verificare, cele maicunoscute în România fiind: TUV, SGS, LR, ISCIR,etc. Două lucruri trebuie să dovedească o firma autorizată:

 • Că are capabilitatea tehnică şi tehnologică să execute lucrări de sudare sub incidenţa normelor care reglementează acest fapt
 • Sa execute aceste lucrări cu sudori autorizaţi în cadrul unei grupe verificate.

Normele care reglementează acest domeniu sunt:

 • EN 287 şi EN 15614 , standarde româneşti aliniate la normele europene
 • PT CR7 şi PT CR9 , specifice ISCIR

Dată fiind complexitatea acestei proceduri , pentru mai multe detalii, am elaborat un “Ghid de informare” care descrie pas cu pas etapele de parcurs în obţinerea acestor calificări

Testarea sudorilor şi operatorilor debitare

Dezvoltarea şi diversificarea tehnicilor de sudare şi debitare coroborată cu faptul că meseria de “sudor” sau “operator debitare” este relativ generică, crează probleme şi costuri ridicate în ce priveşte testarea acestor specialişti.

Exemplu:

Un angajator care solicită pritr-un anunţ publicitar “angajez sudori” are şansă să cheltuiască bani şi timp în vederea testării acestora. Un sudor MIG/MAG foarte bun poate să nu cunoască deloc tehnică de sudare WIG sau sudarea cu electrod învelit…De multe ori nici un anunţ de genul “angajez operatori debitare“ nu scuteşte angajatorul de inconfortul unor costuri, pentru că între un operator debitare manual şi operator debitare mecanizată este o mare diferenţa că şi între debitare cu plasmă-debitare oxigaz.

Având în vedere cele expuse mai sus, Transisud propune partenerilor săi un program de testare a sudorilor şi operatorilor debitare, bazat pe profesionalism care să răspundă următoarelor deziderate.

Experienţă şi profesionalism

 • Vizind gama de produse , coroborat cu tehnica de sudare-debitare existenta sau viitoare , ce profil profesional va avea persoana testata?
 • Care este gradul de calificare la care este , sau se preconizeaza sa fie sudorul ?
 • In urma unor programe de perfectionare ulterioare , poate persoana respectiva sa atinga performantele cerute ?

Acest pachet de servicii are la baza un know-how european, iar rezultatele obtinute in acest domeniu au multumit beneficiarii nostri.

Un exemplu edificator il reprezinta modul in care Transisud a colaborat cu citeva firme din strainatate:

 • Firme din : Spania, Israel, Italia, Cehia, Germania, Ungaria, Grecia, etc, care doreau sa angajeze sudori din Romania, au solicitat serviciile unei firme romineste de plasare a fortei de munca.
 • Firma de plasare a fortei de munca a dat un anunt “ angajez sudori” …din toata tara.
 • Testarea a avut loc la sediul Transisud care , contracost , a pus la dispozitia partenerilor cele necesare: echipamente, materiale, personal, etc
 • Aproape de fiecare data , la testare , au participat specialisti in domeniu de la firmele straine.
 • Datorita anuntului evaziv, la testare s-au prezentat , de fiecare data, zeci de persoane, fapt care a ridicat foarte mult costurile testarii…
 • Specialistii Transisud ( ingineri, sudori ) nu au fost solicitati pentru o implicare majora, dar procedurile de testare din diferite tari a reprezentat un bun know-how pentru acestia. De fiecare data specialistii straini care au venit au adus proceduri de testare clare, cu punctaje pe fiecare competenta, care nu au lasat loc de interpretare.
 • Rezultatele testarilor, in majoritatea cazurilor, au fost sub asteptari: mai putin de 10 % din sudorii testati au fost selectionati ( nici un sudor nu a fost acceptat de firmele din Spania, Grecia, Israel)