Un grup de firme , un grup de specialişti, reuniţi sub sigla :

TRANSISUD GRUP

 • ingineri sudori;

 • electronişti;
 • electromecanic şi mecanic de întreţinere;
 • sudori;
 • personal auxiliar.

TRANSISUD CONSULTING SRL

Firmă specializată în domeniul sudării şi debitării manuale:

 • comercializarea de echipamente pentru sudare noi şi second-hand
 • comercializarea de consumabile şi piese de schimb aferente
 • servicii de laborator : încercări mecanice, analize metalografice
 • service specializat
 • şcoală de sudori
 • centru de evaluare şi autorizare sudori

OXYTECH SERVICES

Firmă specializată în domeniul debitării mecanizate :

 • service specializat
 • montarea maşinilor CNC
 • întreţinere echipamente
 • consumabile, piese de schimb şi accesorii
 • şcoală de operatori

MATERIALSUD

Firmă exclusiv comercială în domeniul materialelor de adaos folosite la sudare.

PROSUD

Societate autorizată CNFPA şi ISCIR pentru organizarea cursurilor:

 • de specializare sudori
 • programe de instruire în vederea atestării ISCIR pentru modul RTS

Ce facem?

Oferim tuturor celor interesaţi, soluţii complete în domeniul sudării şi debitării, de la formarea şi autorizarea categoriilor de personal implicate în această activitate şi până la punerea în funcţiune şi asistenţă tehnică necesară pentru echipamentele şi tehnologiile solicitate.

Dotări

Am încercat să realizăm un atelier-laborator modern cu o dotare tehnică de nivel european:

 • depozit cu diferite materiale de bază;
 • accesorii şi materiale necesare unei bune desfăşurări a activităţii de atelier;
 • autoturisme utilitare necesare unui service rapid la sediul beneficiarilor;
 • mijloace mecanizate pentru desfăşurarea rapidă şi în condiţii de maximă siguranţă a unor operaţii interne.

Dispunem de toate utilajele şi aparatele necesare unui laborator modern de încercări mecanice şi probe metalografice, au fost elaborate procedurile şi documentele prevăzute de Manualul Calităţii ceea ce s-a concretizat prin atestarea oficială a acestui laborator .

 • ciocan pendul Charpy;
 • maşină pentru încercarea la tracţiune;
 • maşină pentru răcit probe;
 • aparat pentru atac electrolitic al probelor;
 • aparate pentru determinarea durităţii Brinell şi Vickers;
 • maşină pentru debitarea probelor, de tip “METASECAR”;
 • microscop pentru analizarea probelor metalografice, tip Neophot-2

Suntem în măsură de a oferi clienţilor noştri toate serviciile necesare, privind încercările mecanice pe probele prelevate din îmbinările sudate care necesită verificare, că şi analizele metalografice aferente.

Realizări

Acceptaţi că parteneri de către firme de prestigiu în domeniu, ale căror produse le comercializam:

 • Echipamente de sudare: FRONIUS; Andeli
 • Accesorii pentru sudare: Binzel; Trafimet
 • Echipamente de debitare cu plasmă: Hypertherm, Jackle
 • Echipamente de debitare oxigaz: GCE
 • Echipamente de protecţia muncii: Weldas
 • Gaze pentru sudare şi debitare: SIAD

O paletă largă de beneficiari ai serviciilor noastre începând de la ateliere mici până la marea industrie în domeniu. Avem parteneri consecvenţi, care au agreat încheierea de contracte lunare de service cu Transisud Grup, în condiţii reciproc avantajoase şi ale căror aprecieri ne dau în permanentă măsură seriozităţii noastre:

EMERSON – Cluj-Napoca
DIMECO SA – Cluj-Napoca
FIMARO SA – Cluj-Napoca
GEP – Global Energy Products SA – Cluj-Napoca
GORMET – Cluj-Napoca
IKON IDEEA SRL – Cluj-Napoca

Colaborări

Prestăm servicii care presupun neapărat cooperarea cu firme de strictă specializare, fiind agreaţi că şi colaboratori .

Parteneri în domeniu:

 • Laboratoare de control ND: IMTEST; CND
 • Laborator de control distructiv şi metalografie: ND TESTING; METALTEST
 • Organisme de verificare: SGS, TÜV, ISCIR, ISCIR, CERT SLV
 • ISIM-CENTA – Institutul de Sudură şi Încercări de Materiale din Timişoara
 • CNFPA – Centrul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

În plan logistic:

 • Alte şcoli de sudori: Huiman Konstrukce Cehia; Byka Ungaria; Zauner România
 • Organizaţii profesionale: Asociaţia de Sudură din România
 • Centre naţionale şi regionale de formare profesională a adulţilor: CNFPA Bucureşti, CRFPA Cluj
 • Specialişti în domeniu: fără nume, cu mulţumiri tuturor acelora care, urmare a vizitelor întreprinse la sediul firmei noastre, prin recomandările făcute au
 • contribuit la dezvoltarea modernă a Şcolii de sudori.

Firme reprezentate:

TRANSISUD GRUP este reprezentant autorizat al firmei Fronius în România.

În acelaşi timp, colaborăm cu foarte multe alte firme comerciale de profil, în domeniul echipamentelor, tehnologiilor, materialelor de adaos sau a gamei extrem de diverse de accesorii necesare unei bune desfăşurări a operaţiilor de sudare şi debitare.

Produsele acestora, expuse în laboratorul nostru, sunt în acelaşi timp şi material didactic în faza de pregătire a sudorilor.

De asemenea dispunem de un mare volum de materiale video şi tipărite primite de la aceste firme, foarte utile şi bine acceptate de cursanţi.

Ce ne propunem?

Date fiind condiţiile concrete pe care le cunoaştem la beneficiarii noştri, dorim să promovăm un dialog constructiv, astfel că fiecare partener să beneficieze de o “ zi a porţilor deschise”, o întâlnire la sediul nostru, să încercăm să găsim împreună soluţii privind:

 • Stoparea fenomenului de emigrare a forţei de muncă din domeniu;
 • Dezvoltarea sectorului de formare profesională;
 • Introducerea de tehnici automatizate şi robotizate;
 • Promovarea unor echipamente de tip “aer curat” în sectoarele cu profil de sudare şi debitare: exhaustari, ventilatoare, etc.

Cu referire la dezvoltarea domeniului sudării şi debitării în România, sectorul de “şcoală” al firmei Transisud rămâne permanent pe agenda de investiţii şi modernizare. În limita posibilităţilor ne-am propus câteva direcţii de acţiune, posibil de realizat într-un viitor apropiat:

 • Sudarea conductelor de polietilenă, în colaborare cu alţi parteneri
 • Debitarea laser, în colaborare
 • Sudarea tablelor şi ţevilor zincate, doctorat Toma Corneliu, etc.
 • Cursuri de calificare şi certificare pentru sudori şi personal NDT
 • Calificarea şi certificarea la nivel european / internaţional a personalului de coordonare a sudării
 • Calificarea procedurilor de sudare
 • Certificarea firmelor producătoare de structuri sudate conform EN / ISO 3834 şi ISO 1400, etc.
 • Achiziţionarea (cel puţin în parteneriat ) a unui echipament computer simulator pentru învăţarea operării la sudare
 • Crearea condiţiilor pentru susţinerea cursurilor on-line , în parteneriat cu ASR şi alte firme, pentru specialiştii EWE / IWE, etc.

Echipa managerială

ing. EWE Cornel Buda

Manager al grupului de firme

 • Coordonează activitatea în plan logistic
 • Conduce programele de investiții și dezvoltare
 • Reprezintă grupul de firme în relațiile cu partenerii.

Drd. ing. EWE Corneliu Toma

Director tehnic

 • Coordonează activitațile de punere în functiune și școlarizare pentru echipamentele de complexitate
 • Lector pentru toate formele de școlarizare ale firmei
 • Inspector agreat în relație cu SGS

ing. Marian Cârciu

Director producție

 • Coordonează activitățile de producție și lucrări speciale de sudare
 • Consultant tehnic în relație cu beneficiarii
 • Evaluator, lector și instructor pentru programele de școlarizare

ec. Cristian Popa

Director logistic

 • Coordonează sectorul de evidență financiară în relație cu furnizorii si beneficiarii
 • Dezvoltă programele de promovare ale firmei